Jūsų darbas be popieriaus

Dokumentų ir procesų valdymo sprendimai

IT sprendimai organizacijos valdymui

Elektroniniai dokumentai ir įrašai

Skaitmenizavimas. Formos. Šablonai. Elektroninis parašas

Automatizuoti procesai

Darbo sekų automatizavimas. Konsultacijos

Organizacijos valdymas

Nuostatai ir tvarkos. Veiklos planai. Užduotys. Veiklos ataskaitos. Virtualus sprendimų priėmimas. Įsakymai ir įgaliojimai

Personalo valdymas

Darbuotojų bylos. Priėmimo ir atleidimo procesai. Kvalifikacijos dokumentai. Prašymų tvirtinimas. Apklausos ir vertinimai

Pirkimai

Pirkimų tvirtinimas. Sutartys. Užsakymai. Aktai. Sąskaitų tvirtinimas

Klientai, tiekėjai, partneriai (CRM)

Kontaktai. El. laiškai. Raštai. Pardavimų galimybės. Aptarnavimo užklausos. Klientų poreikiai

Projektai

Projektų portfelis. PMO. Pakeitimų valdymas. Darbo laiko ir biudžeto kontrolė

Vidinė komunikacija

Intranetas. Buvimo vieta. Apklausos. Grįžtamasis ryšys. Žinių bazės. Socialinė erdvė

Informacijos valdymas

Veiklos įrašai ir dokumentai. Techninė dokumentacija. Kokybės įrašai ir neatitiktys.

Klientų patirtis

Turime išskirtinę patirtį diegiant IT sprendimus organizacijos valdymui užtikrinti ir veiklos efektyvumui didinti. Esame įgyvendinę virš 100 vertę kuriančių projektų bankuose, koncernuose, pramonės įmonėse, paslaugų bendrovėse, valstybinėse institucijose.

„Įgyvendinti pokyčiai leido padidinti organizacijos valdymo skaidrumą, veiksmų atsekamumą bei informacijos prieinamumą. Ženkliai sumažintas popierinių dokumentų kiekis, taip pat jų saugojimui skirta vieta. Ant mano asmeninio darbinio stalo nerasite nei vieno popierinio dokumento!“
Ričardas Leckas
Generalinis direktorius