Dokumentų, procesų ir informacijos valdymo sistema efektyviam organizacijos valdymui
Play Video

Dokumentų, procesų ir informacijos valdymo sistema debesyje efektyviam organizacijos valdymui

AIS padės Jūsų darbuotojams greičiau ir efektyviau atlikti kasdienius darbus. Naudojant sistemą įgyvendinsite modernios darbo kultūros koncepciją, pagal kurią taupysite popierių, darbo laiką bei skaitmenizuosite valdymo procesus.

Su AIS ne tik visi dokumentai taps elektroniniai, o procesai automatizuoti, bet taip pat reikšmingai pagerinsite personalo valdymą su integruotu Intraneto ir kitais sprendimais. Dokumentus nuo šiol pasirašinėsite tik sistemoje integruotu kvalifikuotu arba pažangiuoju elektroniniu parašu.

Pasieksite AIS bet kada ir iš bet kur, kompiuteriu ar telefonu, visada naudositės naujausia versija. Mes pasirūpinsime AIS darbingumu ir aukščiausiu duomenų saugumu.

0
Diegimo kaštai
0
Infrastruktūros kaštai
0 %
Rizika, adaptuojant sistemą

Automatizuoti procesai

Sutarčių derinimas
Dokumentų el. pasirašymas
Sąskaitų tvirtinimas
Darbuotojų prašymai
Supažindinimas su dokumentais

Elektroniniai dokumentai

Sutartys
Sąskaitos
Veiklos dokumentai
Tvarkomieji dokumentai
Korespondencija
Personalo dokumentai
Įsakymai

Personalo valdymas

Prašymai
Pavadavimo procesai
Komandiruotės
Įdarbinimo procesai
Darbuotojų pavadavimai
Kvalifikacijos

Intranetas

Naujienos
Apklausos
Skelbimai
Diskusijos
Organizacijos kalendorius
Darbuotojų buvimo vieta
Vadovo mintys (tweets)
Turinio valdymo sistema
Kudos sistema

Skaitmeninė informacija

Organizacinė struktūra
El. laiškų registravimas
Pardavimų medžiaga
Kontaktai

Veiklos užduotys

Vykdymo kontrolė
Ataskaitos
Periodinės užduotys
Užduočių gijos
Šablonai

Duomenų saugumas

Darbingumo užtikrinimas

Jokių pradinių investicijų

Plačiausios rinkoje panaudojimo galimybės

Visada naujausia versija

Kompiuteryje ir telefone

AIS sistema tinkama įvairaus dydžio, visų sektorių organizacijoms (žr. pavyzdžius).
Sistemos komplektaciją pasirinkite pagal Jūsų poreikius iš siūlomų planų bei papildomų priedų:

 

Pažymėkite naudotojų skaičių
Jei turite daug nekompiuterizuotų darbuotojų, galite ir juos prijungti ribotam Sistemos naudojimui per mobilų telefoną ar bendrus kompiuterius. Kreipkitės dėl informacijos ir specialių kainų.
 • Dokumentų valdymas

Dokumentų valdymo sistema

€8naudotojui/mėn.
Susisiekite
1 mėn. nemokamai
 • Dokumentų valdymas
 • Procesų valdymas
 • Užduočių valdymas
 • Konfigūravimo savitarna
Populiaru

Dokumentų ir procesų valdymo sistema

€10naudotojui/mėn.
Susisiekite
1 mėn. nemokamai
 • Dokumentų valdymas
 • Procesų valdymas
 • Užduočių valdymas
 • Intranetas
 • Konfigūravimo savitarna
 • Konsultacijos

Organizacijos valdymo sistema

€12naudotojui/mėn.
Susisiekite
2 mėn. nemokamai
Programinė įranga kaip paslauga
Kaip užsisakyti?

Kreipkitės į Sekasoft ir mes pateiksime pasirašymui AIS paslaugos sutartį. Pasirašius sutartį, nedelsiant atliksime techninį diegimą, po kurio Sistema iškart galės pradėti naudotis Jūsų užsakytas naudotojų skaičius.

Sistemos įsisavinimas

Jokio sudėtingo diegimo projekto! Sistema bus iškart paruošta naudojimui pagal pasirinkto plano tipinę konfigūraciją, o naudotojai nesudėtingai susiorientuos Sistemoje. Mes būtinai Jums patarsime Sistemos įsisavinimo ir pasiruošimo naudojimui Jūsų organizacijos veikloje klausimais. Papildomai galėsite užsisakyti projektą "Organizacijos pasiruošimas naudojimui" - dedikuotas projekto vadovas, Sistemos konfigūravimas pagal Jūsų specifiką, naudotojų sąrašo ir jų prisijungimo duomenų sinchronizavimas su Active Directory, pradinių duomenų importavimas / įvedimas, naudotojų mokymai, pagalba įvedant Sistemą į eksploataciją.

Darbingumo užtikrinimas

Užtikrinsime Sistemos prieinamumą ir darbingumą 99,5% laiko, taisysime programinės įrangos klaidas. Kartą paroje darysime Sistemos ir duomenų rezervinę kopiją bei saugosime 7 paskutines rezervines kopijas. Esant poreikiui, galėsite užsisakyti duomenų atstatymą iš rezervinių kopijų.

Visada naujausia sistemos versija

Kasmet atnaujinsime Sistemą į naujausią versiją. Naujose versijose savo iniciatyva ir grafiku įtraukiame išplėstą funkcionalumą, atitiktį pasikeitusiems reikalavimams, padidintą našumą, ištaisytas klaidas, pakeistą dizainą, patobulintą naudotojo sąsają, pagerintą naudotojo patirtį, patobulintas kitas Sistemos savybes ir pan.

Duomenims skirta talpa
330GB SSD330GB SSD420GB SSD
Duomenų sauga

Užtikrinsime visų lygių duomenų saugą, apsaugą nuo atsitiktinio duomenų praradimo, apsaugą nuo įsilaužimų ir atakų, fizinę duomenų centro apsaugą. Nėra jokios prieigos prie duomenų centro ar Sistemos, išskyrus prieiga prie Sistemos naudotojo sąsajos - tokią prieigą turės tik autentikuoti Sistemos naudotojai. Sistemoje duomenys yra šifruoti ir perskaitomi tik su Sistemos naudotojais.

Naudotojų skaičiaus padidinimas ar sumažinimas

Galėsite savo pageidavimu kreipdamiesi į Sekasoft keisti Sistemos naudotojų skaičių - padidinti bet kuriuo metu, o sumažinti vieną kartą per mėnesį.

Papildomi užsakymai

Galėsite kreiptis į Sekasoft, kad užsisakyti didesnę diskinę vietą, užsisakyti Sistemos priežiūros paslaugas (konsultacijos, administravimas, konfigūravimas, sutrikimų pasekmių šalinimas, duomenų atstatymas iš rezervinių kopijų ir pan.), užsisakyti Sistemos vystymo paslaugas (programiniai pakeitimai, papildymai ir patobulinimai, integracija su kitomis sistemomis, duomenų sinchronizavimas, importavimas, eksportavimas ir pan.).

Sistemos kaina ir apmokėjimas

Sistemos naudojimo kaina yra nustatoma pagal tuo metu galiojantį Sekasoft kainininką - kiekvienam naudotojui kiekvienam kalendoriniam mėnesiui. Siekiame nekeisti kainų, išskyrus objektyvius rinkos pokyčius. Į kainą nėra įskaičiuota pasirašymo kvalifikuotais elektroniniais parašais paslauga - Jūs galite šią paslaugą užsisakyti iš UAB „Dokobit“, www.dokobit.com. Kainas visur nurodome be PVM, o PVM pridedame sąskaitos išrašymo dieną. Sąskaitą apmokėjimui atsiųsime el. paštu kiekvieno mėnesio pradžioje už to mėnesio Sistemos naudojimą bei už Jūsų papildomai užsakytas paslaugas, jei tokių buvo. Sąskaitas turėsite apmokėti per 14 dienų.

Kaip atsisakyti paslaugos?

Jokių įsipareigojimų! Galite bet kuriuo metu informuoti Sekasoft apie Jūsų norą nebesinaudoti Sistema. Tokiu atveju Paslauga bei Sistemos prieiga Jums bus nutraukta nuo sekančio kalendorinio mėnesio pirmos dienos.

Sutartys
Skaitmeninė informacija
Pirkimo sutartys, pakeitimai ir papildymai
Pardavimo sutartys, pakeitimai ir papildymai
Darbo sutartys, pakeitimai ir papildymai
Neįtraukta, tačiau galite susikonfigūruoti patys, arba užsakyti konfigūravimą iš Sekasoft
Neįtraukta, tačiau galite susikonfigūruoti patys, arba užsakyti konfigūravimą iš Sekasoft
Sutarčių vykdymo dokumentai - aktai
Automatizuoti procesai
Sutarčių derinimas

Sutartis perduodama derinti 1-2 nurodytiems darbuotojams. Po suderinimo sutartis grįžta iniciatoriui.

* yra galimybė papildyti/pakeisti derinimo seką.

Išorinių asmenų el. pasirašymas (integruotas sistemoje)
Specializuotos funkcijos
Sutarčių atsakingi asmenys, būsenos, terminai, priminimai
Integracija su Verslo valdymo sistema - sutarčių biudžeto informacijos mainai
Neįtraukta, tačiau galite užsakyti papildomai
Neįtraukta, tačiau galite užsakyti papildomai
Sąskaitos
Skaitmeninė informacija
Pirkimo sąskaitos
Pardavimo sąskaitos
Automatizuoti procesai
Pirkimo sąskaitų tvirtinimas

Gautas sąskaitos dokumentas perduodamas tvirtinti vienam* nurodytam darbuotojui. Po patvirtinimo sąskaitos dokumentas automatiškai užregistruojamas ir perduodamas buhalterijai.

Pardavimo sąskaitų tvirtinimas
Neįtraukta, tačiau galite susikonfigūruoti patys, arba užsakyti konfigūravimą iš Sekasoft
Neįtraukta, tačiau galite susikonfigūruoti patys, arba užsakyti konfigūravimą iš Sekasoft
Neapmokėtų sąskaitų kontrolė
Neįtraukta, tačiau galite užsakyti papildomai
Neįtraukta, tačiau galite užsakyti papildomai
Specializuotos funkcijos
API - priimti ir užregistruoti sąskaitas iš kitų IT sistemų
El. paštu atsiųstų sąskaitų automatinis užregistravimas
Neįtraukta, tačiau galite užsakyti papildomai
Neįtraukta, tačiau galite užsakyti papildomai
Integracija su Verslo valdymo sistema - patvirtintų sąskaitų, apmokėtų sumų ir kiti informacijos mainai
Neįtraukta, tačiau galite užsakyti papildomai
Neįtraukta, tačiau galite užsakyti papildomai
Skenuotų sąskaitų atpažinimas (OCR)