Dokumentų, procesų ir informacijos valdymo sistema efektyviam organizacijos valdymui

Dokumentų, procesų ir informacijos valdymo sistema debesyje efektyviam organizacijos valdymui

AIS padės Jūsų darbuotojams greičiau ir efektyviau atlikti kasdieninius darbus. Dirbdami naudojant sistemą, įgyvendinsite modernios darbo kultūros koncepciją, pagal kurią taupysite popierių, darbo laiką, bei skaitmenizuosite visus veiklos procesus.

Su AIS sistema valdysite ne tik dokumentus ir procesus, bet taip pat realizuosite daug personalo valdymo uždavinių su integruotu Intraneto sprendimu. Visus išorinius dokumentus tvirtinsite sistemoje integruotu kvalifikuotu elektroniniu parašu, o vidinius dokumentus ir sprendimus – pažangiuoju.

0
diegimo kaštai
0
infrastruktūros kaštai
0 %
sistemos adaptacijos rizikos

Sąskaitų valdymas

Tvirtinimo procesai

Dokumentų valdymas

Sutartys
Veiklos dokumentai
Tvarkomieji dokumentai
Korespondencija
Įsakymai

Informacijos valdymas

El. laiškų registravimas
Kontaktai
Prieigos valdymas
Veiklos ataskaitos
Pardavimų medžiaga
Marketingo medžiaga

Intranetas

Naujienos
Apklausos
Skelbimai
Diskusijos
Kalendorius

Personalo valdymas

Prašymai
Pavadavimo procesai
Komandiruotės
Įdarbinimo procesai
Kvalifikacijos

Užduotys

Vykdymo kontrolė
Ataskaitos

Duomenų saugumas

Mokymai

Integracijos

Sprendimų vystymo galimybės

Automatiniai versijų atnaujinimai

Dedikuotas projekto kordinatorius

AIS sistemą pritaikoma įvairaus dydžio visų sektorių organizacijoms. Sistemos apimtį pasirinkite pagal turimus lūkesčius, organizacijos dydį ir darbo procesų specifiką.

Sistemos komplektaciją galite pasirinkti iš 3 galimų modelių:

  • 1 mėn. nemokamai
  • Galite pakeisti arba atšaukti bet kuriuo metu
  • Mokėkite už vartotoją
  • Mokėkite už tai, ką naudojate

Dokumentų valdymo sistema

nuo €5/mėn.
Išbandykite
1 mėn. nemokamai
Populiaru

Dokumentų ir procesų valdymo sistema

nuo €8/mėn.
Išbandykite
1 mėn. nemokamai

Organizacijos valdymo sistema

nuo €11/mėn.
Išbandykite
2 mėn. nemokamai

Apžvalga

Dokumentų valdymas
Procesų valdymas
Užduočių valdymas
Intranetas
El. laiškų registravimas
Konfigūravimo savitarna
Konsultacijos

Tvarkomieji dokumentai

Reglamentiniai dokumentai - įstatai, tvarkos, instrukcijos, dokumentų šablonai, pareiginiai nuostatai, kokybės procedūros
Nurodomieji dokumentai - įsakymai, susirinkimų protokolai, valdybos nutarimai, įgaliojimai
Susipažinimo kontrolė
Reglamentinių dokumentų tvirtinimas
Nurodomųjų dokumentų tvirtinimas ir el. pasirašymas
Nurodomųjų dokumentų vykdymo kontrolė
Valdybos nutarimų el. balsavimas
Reglamentinių dokumentų versijų galiojimo valdymas

Korespondencija

Gauti raštai
Išsiųsti raštai
Gavimas iš E-pristatymo sistemos
Gautų raštų vykdymo kontrolė
Siunčiamų raštų derinimas
Išsiuntimas per E-pristatymo sistemą
Rezoliucijų kontrolė
El. paštu gautų raštų automatinis įkėlimas
Skenuotų raštų automatinis įkėlimas
Išsiųstų raštų ataskaita Lietuvos paštui

Sutartys

Pirkimo sutartys, pakeitimai ir papildymai
Pardavimo sutartys, pakeitimai ir papildymai
Darbo sutartys, pakeitimai ir papildymai
Sutarčių vykdymo dokumentai - aktai
Sutarčių derinimas
El. pasirašymas su kontrahentu
Sutarčių atsakingi asmenys, būsenos, terminai, priminimai
Integracija su Verslo valdymo sistema - sutarčių biudžeto informacijos mainai

Sąskaitos

Pirkimo sąskaitos
Pardavimo sąskaitos
Pirkimo sąskaitų tvirtinimas
Pardavimo sąskaitų tvirtinimas
Neapmokėtų sąskaitų kontrolė
API - priimti ir užregistruoti sąskaitas iš kitų IT sistemų
El. paštu atsiųstų sąskaitų automatinis užregistravimas
Integracija su Verslo valdymo sistema - patvirtintų sąskaitų, apmokėtų sumų ir kiti informacijos mainai
Skenuotų sąskaitų atpažinimas (OCR)
Kompleksinis sąskaitų tvirtinimas pagal sąskaitos eilutes, kaštų centrus ir biudžeto eilutes

Organizacinė struktūra

Darbuotojai
Padaliniai ir jų hierarchija
Darbuotojų grupės (komandos)
Pavadavimai
Automatinis pavadavimo užregistravimas po patvirtinimo
Prieigos suteikimas pagal galiojančius pavadavimus
Visos informacijos sistemoje priėjimas darbuotojo kampu

Kontaktinė informacija

Klientai
Tiekėjai
Partneriai
Valstybinės institucijos
Kitos organizacijos
Organizacijų atstovų kontaktai
Visos informacijos sistemoje priėjimas kontakto kampu
Kontaktinės informacijos sinchronizavimas su Verslo valdymo sistema ir/ar CRM

Personalo dokumentai

Kvalifikacijos dokumentai
Atostogų prašymai
Komandiruotės
Kiti darbuotojų prašymai
Kiti personalo dokumentai
Atostogų prašymų tvirtinimas
Komandiruočių tvirtinimas
Pavadavimo tvirtinimas
Priėmimo procesas
Atleidimo procesas
Integracija su Personalo sistema - atostogų likučių informacijos gavimas, informacijos perdavimas darbo laiko apskaitai ir kiti informacijos mainai

Klientų dokumentai

Užklausos
Pasiūlymai
Užsakymai
Atsiliepimai
Kiti Klientų dokumentai
Atsiliepimų vykdymo kontrolė
Pasiūlymų derinimas
Užsakymų tvirtinimas
Kiti procesai
API - priimti ir užregistruoti dokumentus iš kitų IT sistemų
El. paštu atsiųstų dokumentų automatinis užregistravimas

Veiklos dokumentai

Veiklos sprendimai
Veiklos planai
Veiklos ataskaitos
Rinkodaros ir komunikacijos medžiaga
Pardavimų medžiaga
Produktų dokumentacija
Gamybos dokumentai
Logistikos dokumentai
Projektų dokumentai
Dokumentai iš Partnerių
Pirkimų dokumentai
IT dokumentacija
Finansiniai dokumentai
Juridiniai dokumentai
Kokybės dokumentai
Audito dokumentai
Turto dokumentacija
Ūkio reikalų dokumentacija
Darbų saugos dokumentacija
Kiti veiklos dokumentai
Veiklos sprendimų priėmimas
Veiklos planų derinimas
Veiklos ataskaitų tvirtinimas
Kiti veiklos procesai
API - priimti ir užregistruoti dokumentus iš kitų IT sistemų
El. paštu atsiųstų dokumentų automatinis užregistravimas

Veiklos užduotys

Užduotys
Užduočių ataskaitos
Užduoties paskirstymas keliems vykdytojams
Užduoties kuratoriaus skyrimas
Užduočių terminų kontrolė
Užduoties įvykdymo tvirtinimas
Automatinis periodinių užduočių kūrimas
Automatinis užduočių kūrimas pagal įvykius sistemoje
Užduoties išskirstymas į smulkesnes užduotis
Užduočių šablonai

Intranetas

Informacija apie organizaciją
Naujienos
Aktualios nuorodos
Aktuali informacija
Įvairus vidinis turinys (TVS)
Darbuotojų buvimo vieta
Organizacijos kalendorius
Gimtadieniai
Dienos klausimai
Nuotraukų galerijos
Diskusijos
Skelbimai
Vadovo mintys (tweets)
Turinio suderinimas prieš publikuojant
Intraneto pradinis puslapis
Atgalinis ryšys (like, comment)
Turinio valdymo sistema

El. laiškai

Gauti el. laiškai
Išsiųsti el. laiškai
Automatinis gautų ir išsiųstų el. laiškų registravimas

Bendrosios sistemos galimybės

Dokumentacijos planas
Išmanus prieigos valdymas
Darbas su failais
Panašaus kūrimas
Komentavimas ir informavimas
Dokumentų el. pasirašymas
Procesai / darbų sekos
Užduotys
Priminimai
Įvairi paieška
Ataskaitų formavimas
Konvertavimas į HTML / PDF
Informacijos susiejimas
Veiksmų atsekamumas (žurnalas)
Apribotas šalinimas
Archyvavimas
DVS naudojimo statistika
Užduočių vykdymo statistika
Informacijos prieigos auditas
Sistemos API
Trigeriai ir automatiškai inicijuojami įvykiai
Ribotos funkcijos retam naudotojui
"Pasidarykite patys" konfigūravimas

Apžvalga

Dokumentų valdymas
Procesų valdymas
Užduočių valdymas
Intranetas
El. laiškų registravimas
Konfigūravimo savitarna
Konsultacijos

Tvarkomieji dokumentai

Reglamentiniai dokumentai - įstatai, tvarkos, instrukcijos, dokumentų šablonai, pareiginiai nuostatai, kokybės procedūros
Nurodomieji dokumentai - įsakymai, susirinkimų protokolai, valdybos nutarimai, įgaliojimai
Susipažinimo kontrolė
Reglamentinių dokumentų tvirtinimas
Nurodomųjų dokumentų tvirtinimas ir el. pasirašymas
Nurodomųjų dokumentų vykdymo kontrolė
Valdybos nutarimų el. balsavimas
Reglamentinių dokumentų versijų galiojimo valdymas

Korespondencija

Gauti raštai
Išsiųsti raštai
Gavimas iš E-pristatymo sistemos
Gautų raštų vykdymo kontrolė
Siunčiamų raštų derinimas
Išsiuntimas per E-pristatymo sistemą
Rezoliucijų kontrolė
El. paštu gautų raštų automatinis įkėlimas
Skenuotų raštų automatinis įkėlimas
Išsiųstų raštų ataskaita Lietuvos paštui

Sutartys

Pirkimo sutartys, pakeitimai ir papildymai
Pardavimo sutartys, pakeitimai ir papildymai
Darbo sutartys, pakeitimai ir papildymai
Sutarčių vykdymo dokumentai - aktai
Sutarčių derinimas
El. pasirašymas su kontrahentu
Sutarčių atsakingi asmenys, būsenos, terminai, priminimai
Integracija su Verslo valdymo sistema - sutarčių biudžeto informacijos mainai

Sąskaitos

Pirkimo sąskaitos
Pardavimo sąskaitos
Pirkimo sąskaitų tvirtinimas
Pardavimo sąskaitų tvirtinimas
Neapmokėtų sąskaitų kontrolė
API - priimti ir užregistruoti sąskaitas iš kitų IT sistemų
El. paštu atsiųstų sąskaitų automatinis užregistravimas
Integracija su Verslo valdymo sistema - patvirtintų sąskaitų, apmokėtų sumų ir kiti informacijos mainai
Skenuotų sąskaitų atpažinimas (OCR)
Kompleksinis sąskaitų tvirtinimas pagal sąskaitos eilutes, kaštų centrus ir biudžeto eilutes

Organizacinė struktūra

Darbuotojai
Padaliniai ir jų hierarchija
Darbuotojų grupės (komandos)
Pavadavimai
Automatinis pavadavimo užregistravimas po patvirtinimo
Prieigos suteikimas pagal galiojančius pavadavimus
Visos informacijos sistemoje priėjimas darbuotojo kampu

Kontaktinė informacija

Klientai
Tiekėjai
Partneriai
Valstybinės institucijos
Kitos organizacijos
Organizacijų atstovų kontaktai
Visos informacijos sistemoje priėjimas kontakto kampu
Kontaktinės informacijos sinchronizavimas su Verslo valdymo sistema ir/ar CRM

Personalo dokumentai

Kvalifikacijos dokumentai
Atostogų prašymai
Komandiruotės
Kiti darbuotojų prašymai
Kiti personalo dokumentai
Atostogų prašymų tvirtinimas
Komandiruočių tvirtinimas
Pavadavimo tvirtinimas
Priėmimo procesas
Atleidimo procesas
Integracija su Personalo sistema - atostogų likučių informacijos gavimas, informacijos perdavimas darbo laiko apskaitai ir kiti informacijos mainai

Klientų dokumentai

Užklausos
Pasiūlymai
Užsakymai
Atsiliepimai
Kiti Klientų dokumentai
Atsiliepimų vykdymo kontrolė
Pasiūlymų derinimas
Užsakymų tvirtinimas
Kiti procesai
API - priimti ir užregistruoti dokumentus iš kitų IT sistemų
El. paštu atsiųstų dokumentų automatinis užregistravimas

Veiklos dokumentai

Veiklos sprendimai
Veiklos planai
Veiklos ataskaitos
Rinkodaros ir komunikacijos medžiaga
Pardavimų medžiaga
Produktų dokumentacija
Gamybos dokumentai
Logistikos dokumentai
Projektų dokumentai
Dokumentai iš Partnerių
Pirkimų dokumentai
IT dokumentacija
Finansiniai dokumentai
Juridiniai dokumentai
Kokybės dokumentai
Audito dokumentai
Turto dokumentacija
Ūkio reikalų dokumentacija
Darbų saugos dokumentacija
Kiti veiklos dokumentai
Veiklos sprendimų priėmimas
Veiklos planų derinimas
Veiklos ataskaitų tvirtinimas
Kiti veiklos procesai
API - priimti ir užregistruoti dokumentus iš kitų IT sistemų
El. paštu atsiųstų dokumentų automatinis užregistravimas

Veiklos užduotys

Užduotys
Užduočių ataskaitos
Užduoties paskirstymas keliems vykdytojams
Užduoties kuratoriaus skyrimas
Užduočių terminų kontrolė
Užduoties įvykdymo tvirtinimas
Automatinis periodinių užduočių kūrimas
Automatinis užduočių kūrimas pagal įvykius sistemoje
Užduoties išskirstymas į smulkesnes užduotis
Užduočių šablonai

Intranetas

Informacija apie organizaciją
Naujienos
Aktualios nuorodos
Aktuali informacija
Įvairus vidinis turinys (TVS)
Darbuotojų buvimo vieta
Organizacijos kalendorius
Gimtadieniai
Dienos klausimai
Nuotraukų galerijos
Diskusijos
Skelbimai
Vadovo mintys (tweets)
Turinio suderinimas prieš publikuojant
Intraneto pradinis puslapis
Atgalinis ryšys (like, comment)
Turinio valdymo sistema

El. laiškai

Gauti el. laiškai
Išsiųsti el. laiškai
Automatinis gautų ir išsiųstų el. laiškų registravimas

Bendrosios sistemos galimybės

Dokumentacijos planas
Išmanus prieigos valdymas
Darbas su failais
Panašaus kūrimas
Komentavimas ir informavimas
Dokumentų el. pasirašymas
Procesai / darbų sekos
Užduotys
Priminimai
Įvairi paieška
Ataskaitų formavimas
Konvertavimas į HTML / PDF
Informacijos susiejimas
Veiksmų atsekamumas (žurnalas)
Apribotas šalinimas
Archyvavimas
DVS naudojimo statistika
Užduočių vykdymo statistika
Informacijos prieigos auditas
Sistemos API
Trigeriai ir automatiškai inicijuojami įvykiai
Ribotos funkcijos retam naudotojui
"Pasidarykite patys" konfigūravimas

Apžvalga

Dokumentų valdymas
Procesų valdymas
Užduočių valdymas
Intranetas
El. laiškų registravimas
Konfigūravimo savitarna
Konsultacijos

Tvarkomieji dokumentai

Reglamentiniai dokumentai - įstatai, tvarkos, instrukcijos, dokumentų šablonai, pareiginiai nuostatai, kokybės procedūros
Nurodomieji dokumentai - įsakymai, susirinkimų protokolai, valdybos nutarimai, įgaliojimai
Susipažinimo kontrolė
Reglamentinių dokumentų tvirtinimas
Nurodomųjų dokumentų tvirtinimas ir el. pasirašymas
Nurodomųjų dokumentų vykdymo kontrolė
Valdybos nutarimų el. balsavimas
Reglamentinių dokumentų versijų galiojimo valdymas

Korespondencija

Gauti raštai
Išsiųsti raštai
Gavimas iš E-pristatymo sistemos
Gautų raštų vykdymo kontrolė
Siunčiamų raštų derinimas
Išsiuntimas per E-pristatymo sistemą
Rezoliucijų kontrolė
El. paštu gautų raštų automatinis įkėlimas
Skenuotų raštų automatinis įkėlimas
Išsiųstų raštų ataskaita Lietuvos paštui

Sutartys

Pirkimo sutartys, pakeitimai ir papildymai
Pardavimo sutartys, pakeitimai ir papildymai
Darbo sutartys, pakeitimai ir papildymai
Sutarčių vykdymo dokumentai - aktai
Sutarčių derinimas
El. pasirašymas su kontrahentu
Sutarčių atsakingi asmenys, būsenos, terminai, priminimai
Integracija su Verslo valdymo sistema - sutarčių biudžeto informacijos mainai

Sąskaitos

Pirkimo sąskaitos
Pardavimo sąskaitos
Pirkimo sąskaitų tvirtinimas
Pardavimo sąskaitų tvirtinimas
Neapmokėtų sąskaitų kontrolė
API - priimti ir užregistruoti sąskaitas iš kitų IT sistemų
El. paštu atsiųstų sąskaitų automatinis užregistravimas
Integracija su Verslo valdymo sistema - patvirtintų sąskaitų, apmokėtų sumų ir kiti informacijos mainai
Skenuotų sąskaitų atpažinimas (OCR)
Kompleksinis sąskaitų tvirtinimas pagal sąskaitos eilutes, kaštų centrus ir biudžeto eilutes

Organizacinė struktūra

Darbuotojai
Padaliniai ir jų hierarchija
Darbuotojų grupės (komandos)
Pavadavimai
Automatinis pavadavimo užregistravimas po patvirtinimo
Prieigos suteikimas pagal galiojančius pavadavimus
Visos informacijos sistemoje priėjimas darbuotojo kampu

Kontaktinė informacija

Klientai
Tiekėjai
Partneriai
Valstybinės institucijos
Kitos organizacijos
Organizacijų atstovų kontaktai
Visos informacijos sistemoje priėjimas kontakto kampu
Kontaktinės informacijos sinchronizavimas su Verslo valdymo sistema ir/ar CRM

Personalo dokumentai

Kvalifikacijos dokumentai
Atostogų prašymai
Komandiruotės
Kiti darbuotojų prašymai
Kiti personalo dokumentai
Atostogų prašymų tvirtinimas
Komandiruočių tvirtinimas
Pavadavimo tvirtinimas
Priėmimo procesas
Atleidimo procesas
Integracija su Personalo sistema - atostogų likučių informacijos gavimas, informacijos perdavimas darbo laiko apskaitai ir kiti informacijos mainai

Klientų dokumentai

Užklausos
Pasiūlymai
Užsakymai
Atsiliepimai
Kiti Klientų dokumentai
Atsiliepimų vykdymo kontrolė
Pasiūlymų derinimas
Užsakymų tvirtinimas
Kiti procesai
API - priimti ir užregistruoti dokumentus iš kitų IT sistemų
El. paštu atsiųstų dokumentų automatinis užregistravimas

Veiklos dokumentai

Veiklos sprendimai
Veiklos planai
Veiklos ataskaitos
Rinkodaros ir komunikacijos medžiaga
Pardavimų medžiaga
Produktų dokumentacija
Gamybos dokumentai
Logistikos dokumentai
Projektų dokumentai
Dokumentai iš Partnerių
Pirkimų dokumentai
IT dokumentacija
Finansiniai dokumentai
Juridiniai dokumentai
Kokybės dokumentai
Audito dokumentai
Turto dokumentacija
Ūkio reikalų dokumentacija
Darbų saugos dokumentacija
Kiti veiklos dokumentai
Veiklos sprendimų priėmimas
Veiklos planų derinimas
Veiklos ataskaitų tvirtinimas
Kiti veiklos procesai
API - priimti ir užregistruoti dokumentus iš kitų IT sistemų
El. paštu atsiųstų dokumentų automatinis užregistravimas

Veiklos užduotys

Užduotys
Užduočių ataskaitos
Užduoties paskirstymas keliems vykdytojams
Užduoties kuratoriaus skyrimas
Užduočių terminų kontrolė
Užduoties įvykdymo tvirtinimas
Automatinis periodinių užduočių kūrimas
Automatinis užduočių kūrimas pagal įvykius sistemoje
Užduoties išskirstymas į smulkesnes užduotis
Užduočių šablonai

Intranetas

Informacija apie organizaciją
Naujienos
Aktualios nuorodos
Aktuali informacija
Įvairus vidinis turinys (TVS)
Darbuotojų buvimo vieta
Organizacijos kalendorius
Gimtadieniai
Dienos klausimai
Nuotraukų galerijos
Diskusijos
Skelbimai
Vadovo mintys (tweets)
Turinio suderinimas prieš publikuojant
Intraneto pradinis puslapis
Atgalinis ryšys (like, comment)
Turinio valdymo sistema

El. laiškai

Gauti el. laiškai
Išsiųsti el. laiškai
Automatinis gautų ir išsiųstų el. laiškų registravimas

Bendrosios sistemos galimybės

Dokumentacijos planas
Išmanus prieigos valdymas
Darbas su failais
Panašaus kūrimas
Komentavimas ir informavimas
Dokumentų el. pasirašymas
Procesai / darbų sekos
Užduotys
Priminimai
Įvairi paieška
Ataskaitų formavimas
Konvertavimas į HTML / PDF
Informacijos susiejimas
Veiksmų atsekamumas (žurnalas)
Apribotas šalinimas
Archyvavimas
DVS naudojimo statistika
Užduočių vykdymo statistika
Informacijos prieigos auditas
Sistemos API
Trigeriai ir automatiškai inicijuojami įvykiai
Ribotos funkcijos retam naudotojui
"Pasidarykite patys" konfigūravimas

Apžvalga

Dokumentų valdymas
Procesų valdymas
Užduočių valdymas
Intranetas
El. laiškų registravimas
Konfigūravimo savitarna
Konsultacijos

Tvarkomieji dokumentai

Reglamentiniai dokumentai - įstatai, tvarkos, instrukcijos, dokumentų šablonai, pareiginiai nuostatai, kokybės procedūros
Nurodomieji dokumentai - įsakymai, susirinkimų protokolai, valdybos nutarimai, įgaliojimai
Susipažinimo kontrolė
Reglamentinių dokumentų tvirtinimas
Nurodomųjų dokumentų tvirtinimas ir el. pasirašymas
Nurodomųjų dokumentų vykdymo kontrolė
Valdybos nutarimų el. balsavimas
Reglamentinių dokumentų versijų galiojimo valdymas

Korespondencija

Gauti raštai
Išsiųsti raštai
Gavimas iš E-pristatymo sistemos
Gautų raštų vykdymo kontrolė
Siunčiamų raštų derinimas
Išsiuntimas per E-pristatymo sistemą
Rezoliucijų kontrolė
El. paštu gautų raštų automatinis įkėlimas
Skenuotų raštų automatinis įkėlimas
Išsiųstų raštų ataskaita Lietuvos paštui

Sutartys

Pirkimo sutartys, pakeitimai ir papildymai
Pardavimo sutartys, pakeitimai ir papildymai
Darbo sutartys, pakeitimai ir papildymai
Sutarčių vykdymo dokumentai - aktai
Sutarčių derinimas
El. pasirašymas su kontrahentu
Sutarčių atsakingi asmenys, būsenos, terminai, priminimai
Integracija su Verslo valdymo sistema - sutarčių biudžeto informacijos mainai

Sąskaitos

Pirkimo sąskaitos
Pardavimo sąskaitos
Pirkimo sąskaitų tvirtinimas
Pardavimo sąskaitų tvirtinimas
Neapmokėtų sąskaitų kontrolė
API - priimti ir užregistruoti sąskaitas iš kitų IT sistemų
El. paštu atsiųstų sąskaitų automatinis užregistravimas
Integracija su Verslo valdymo sistema - patvirtintų sąskaitų, apmokėtų sumų ir kiti informacijos mainai
Skenuotų sąskaitų atpažinimas (OCR)
Kompleksinis sąskaitų tvirtinimas pagal sąskaitos eilutes, kaštų centrus ir biudžeto eilutes

Organizacinė struktūra

Darbuotojai
Padaliniai ir jų hierarchija
Darbuotojų grupės (komandos)
Pavadavimai
Automatinis pavadavimo užregistravimas po patvirtinimo
Prieigos suteikimas pagal galiojančius pavadavimus
Visos informacijos sistemoje priėjimas darbuotojo kampu

Kontaktinė informacija

Klientai
Tiekėjai
Partneriai
Valstybinės institucijos
Kitos organizacijos
Organizacijų atstovų kontaktai
Visos informacijos sistemoje priėjimas kontakto kampu
Kontaktinės informacijos sinchronizavimas su Verslo valdymo sistema ir/ar CRM

Personalo dokumentai

Kvalifikacijos dokumentai
Atostogų prašymai
Komandiruotės
Kiti darbuotojų prašymai
Kiti personalo dokumentai
Atostogų prašymų tvirtinimas
Komandiruočių tvirtinimas
Pavadavimo tvirtinimas
Priėmimo procesas
Atleidimo procesas
Integracija su Personalo sistema - atostogų likučių informacijos gavimas, informacijos perdavimas darbo laiko apskaitai ir kiti informacijos mainai

Klientų dokumentai

Užklausos
Pasiūlymai
Užsakymai
Atsiliepimai
Kiti Klientų dokumentai
Atsiliepimų vykdymo kontrolė
Pasiūlymų derinimas
Užsakymų tvirtinimas
Kiti procesai
API - priimti ir užregistruoti dokumentus iš kitų IT sistemų
El. paštu atsiųstų dokumentų automatinis užregistravimas

Veiklos dokumentai

Veiklos sprendimai
Veiklos planai
Veiklos ataskaitos
Rinkodaros ir komunikacijos medžiaga
Pardavimų medžiaga
Produktų dokumentacija
Gamybos dokumentai
Logistikos dokumentai
Projektų dokumentai
Dokumentai iš Partnerių
Pirkimų dokumentai
IT dokumentacija
Finansiniai dokumentai
Juridiniai dokumentai
Kokybės dokumentai
Audito dokumentai
Turto dokumentacija
Ūkio reikalų dokumentacija
Darbų saugos dokumentacija
Kiti veiklos dokumentai
Veiklos sprendimų priėmimas
Veiklos planų derinimas
Veiklos ataskaitų tvirtinimas
Kiti veiklos procesai
API - priimti ir užregistruoti dokumentus iš kitų IT sistemų
El. paštu atsiųstų dokumentų automatinis užregistravimas

Veiklos užduotys

Užduotys
Užduočių ataskaitos
Užduoties paskirstymas keliems vykdytojams
Užduoties kuratoriaus skyrimas
Užduočių terminų kontrolė
Užduoties įvykdymo tvirtinimas
Automatinis periodinių užduočių kūrimas
Automatinis užduočių kūrimas pagal įvykius sistemoje
Užduoties išskirstymas į smulkesnes užduotis
Užduočių šablonai

Intranetas

Informacija apie organizaciją
Naujienos
Aktualios nuorodos
Aktuali informacija
Įvairus vidinis turinys (TVS)
Darbuotojų buvimo vieta
Organizacijos kalendorius
Gimtadieniai
Dienos klausimai
Nuotraukų galerijos
Diskusijos
Skelbimai
Vadovo mintys (tweets)
Turinio suderinimas prieš publikuojant
Intraneto pradinis puslapis
Atgalinis ryšys (like, comment)
Turinio valdymo sistema

El. laiškai

Gauti el. laiškai
Išsiųsti el. laiškai
Automatinis gautų ir išsiųstų el. laiškų registravimas

Bendrosios sistemos galimybės

Dokumentacijos planas
Išmanus prieigos valdymas
Darbas su failais
Panašaus kūrimas
Komentavimas ir informavimas
Dokumentų el. pasirašymas
Procesai / darbų sekos
Užduotys
Priminimai
Įvairi paieška
Ataskaitų formavimas
Konvertavimas į HTML / PDF
Informacijos susiejimas
Veiksmų atsekamumas (žurnalas)
Apribotas šalinimas
Archyvavimas
DVS naudojimo statistika
Užduočių vykdymo statistika
Informacijos prieigos auditas
Sistemos API
Trigeriai ir automatiškai inicijuojami įvykiai
Ribotos funkcijos retam naudotojui
"Pasidarykite patys" konfigūravimas

– Į planą neįeina, tačiau yra galimybė įdiegti pagal poreikį papildomai

Norint išbandyti AIS sistemą, prašome užpildyti šią formą:

Paieška