Kuriame inovatyvią Microsoft Office 365 ir Microsoft Azure debesų aplikacijų kūrimo technologiją

Naujausias „Sekasoft” iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų finansuojamas projektas: IŠMANIŲJŲ DEBESŲ KOMPIUTERIJOS APLIKACIJŲ TECHNOLOGIJA (SCAF).

Projekto tikslas: Sukurti naują inovatyvią Microsoft Office 365 ir Microsoft Azure debesų aplikacijų kūrimo technologiją, kuri debesų aplikacijoms, skirtoms organizacijų valdymui, leis panaudoti pažangiausias mašininio apmokymo (angl. Machine Learning) ir dirbtinio intelekto (angl. Artificial Inteligence) technologijas bei kokybiškai naujas išmaniąsias funkcijas, kurių pagalba aplikacijos galės būti apmokomos atlikti įvairius veiklos procesus paspartinančius veiksmus su minimaliu žmogaus įsikišimu.

Pasiūlytos debesyse, šios technologijos taps prieinamos ne tik didelėms organizacijoms, bet ir mažoms bei vidutinėms įmonėms, kurios naudodamos išmaniąsias debesų aplikacijas galės padidinti savo veiklos efektyvumą ir konkurencingumą.

Projekto vykdytojas: Sekasoft

Projekto partneris: Kauno technologijos universitetas

Projektas įgyvendinamas pagal priemonę „Intelektas. Bendri mokslo – verslo projektai“

ES finansavimo suma 317 185,24 Eur.

Paieška

If you are interested in the price or system demo, please fill out this form and we will contact you: