ES investicijos

UAB „Sekasoft“ vykdo Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis bendrai finansuojamą projektą „UAB “Sekasoft“ pardavimų užsienio rinkose skatinimas“, projekto Nr. VP2-2.1-ŪM-04-K-05-104
UAB „Sekasoft” yra daug pasiekusi Lietuvos informacinių technologijų rinkoje – sukūrė virš 30 produktų ir įvykdė virš 100 projektų, kurių rezultate pagerino klientų veiklos efektyvumą. Klientai yra patenkinti ir pasirenka Sekasoft savo ilgalaikiu partneriu. Tačiau, esant gana ribotai Lietuvos rinkai, daugeliu atveju Lietuvos įmonių sėkmė ir augimas priklauso nuo eksporto apimties. Be to, aukštųjų technologijų eksportas yra labai svarbus uždavinys ir visam Lietuvos ekonomikos augimui.
Sekasoft per 20 metų sukaupta patirtis, suburta kvalifikuota komanda, sukurti ir nuolat tobulinami produktai bei paslaugos yra tvirtas pagrindas įmonės plėtrai užsienio rinkose. Tuo remdamasi Sekasoft numatė strateginę kryptį didinti eksporto apimtis, pradedant įgyvendinti šį tikslą dalyvaujant užsienio parodose bei atliekant tiesioginę partnerių ir klientų paiešką.

UAB „Sekasoft“ dalyvaus pasirinktose tarptautinėse parodose užsienio šalyse, kurių metu pristatys savo įmonės veiklą, sukurtus produktus ir teikiamas paslaugas, sieks užmegzti ryšius su užsienio partneriais bei klientais. Atsižvelgdami į numatytas eksporto plėtros užsienio rinkas, planuojame dalyvauti parodose Šiaurės ir Vakarų Europoje (kaip pvz. CeBIT, DMS Expo, IT Solutions Expo, Connecting Business, ICT Expo, Business process management, KyberTurvallisuus & ICT). Parodų tematika apima skaitmeninio turinio valdymo (angl. Enterprise Content Management – ECM), ryšių su klientais valdymo (angl. Customer Relationship Management – CRM), dokumentų valdymo (angl. Document Management System – DMS) ir procesų valdymo sistemas bei su tuo susijusią infrastruktūrą – mobiliųjų įrenginių ir prietaisų aplikacijas, debesų kompiuteriją ir pan.
Projekto metu bus pasirinktos konkrečios parodos, kurios geriausiai atitiks Projekto tikslą.

Dalyvaujant parodose bus padidintas įmonės žinomumas, pristatyti produktai ir paslaugos, surasti užsienio partneriai ir klientai. Šie projekto rezultatai užtikrins projekto tęstinumą, kurio pagrindinis tikslas bus didinti pardavimus užsienio rinkose.

Paieška

If you are interested in the price or system demo, please fill out this form and we will contact you: