Sprendimai

Sekasoft IT sprendimai organizacijos valdymui yra lengvai adaptuojami, kadangi sukurti remiantis realiomis praktikomis verslo, pramonės ir viešojo sektoriaus organizacijose. Dokumentų ir procesų valdymo sistemos diegiamos panaudojant ilgametę patirtį nuo 1994 metų.

Organizacijos valdymas

Pagerinsite darbų rezultatyvumą, visoms užduotims suteikdami aiškius terminus ir atsakomybes. Paskirtas užduotis matysite centralizuotai, bus paprasta sekti užduočių būsenas, kontroliuoti terminus. Eliminuosite pasikartojančias ir šablonines užduotis bei kasdieninius veiksmus. Metinius ir mėnesinius tikslus paprastai išskaidysite į smulkesnes užduotis pagal atsakomybes.

Procesų valdymas

Efektyviai valdysite sutarčių, personalo, projektų, pirkimų ir kitus procesus. Nors ir reikalinga šias užduotis valdyti kiekvienoje organizacijoje, tačiau nebūtina prie jų bereikalingai užtrukti, kuomet turite galimybę tai atlikti žymiai greičiau ir sklandžiau, paliekant daugiau laiko problemų arba strateginių sprendimų priėmimui, kuriančių vertę Jūsų organizacijai.

Personalo valdymas

Palengvinsite personalo valdymą automatizuodami ir standartizuodami pasikartojančius procesus. Metinių tikslų iškėlimas ir vertinimas, personalo prašymų ir ataskaitų tvirtinimas, komandiruočių valdymas, registracijos į mokymus, darbuotojų informavimo, vidinės komunikacijos ir kiti procesai bus vykdomi elektroninėje erdvėje, sutaupant laiko ir kaštų organizacijai.

Dokumentų valdymas

Nebegaišite laiko ieškodami dokumentų milžiniškuose registruose. Pasieksite visus Jums reikalingus dokumentus keliais mygtuko paspaudimais, nepakilę iš savo darbo vietos ar telefono ekrane. Rasite informaciją reikalingu kampu, pvz.: visa Kliento informacija arba visa Darbuotojo informacija. Dokumentus kursite naudojant šablonus, o suderinimą ir patvirtinimą įvykdysite keliais mygtukų paspaudimais!

Projektų valdymas

Pagerinsite projektų valdymo kokybę naudodami sistemą, kuri suteiks projekto komandai prieigą prie projekto informacijos, užduočių bei priemones susijusiems procesams valdyti. Taip užtikrindami, kad projekto komanda naudojasi tik naujausia projekto dokumentacija ir visi yra centralizuotai informuoti apie jos pakitimus.

Pirkimų ir sutarčių valdymas

Būsite garantuoti, kad sutartys rengiamos organizacijos nustatytose formose, nepasimetant tarp krūvos versijų ir redagavimų. Sutarčių derinimas su reikiamais darbuotojais, vadovais, juristais vyks pagal nustatytą procedūrą. Sistema padės už sutartis ir pirkimus atsakingiems darbuotojams nepradelsti galiojimo terminų, apmokėjimo sąlygų. Tvirtinti sutartis ir pirkimus turėsite galimybę tiesiai sistemoje, naudojant elektroninį parašą!

Žinių valdymas

Operatyviai supažindinsite darbuotojus su naujais jiems aktualiais dokumentais ar naujomis jų versijomis. Kontroliuosite, ar dokumentai buvo perskaityti. Patogiai ir vienoje vietoje talpinsite procedūrų, instrukcijų, reglamentų, formų ir kitų organizacinių dokumentų registrą.

Komunikacijos valdymas

Neprarasite Klientų ir Partnerių dėl netinkamo komunikacijos valdymo. Lengvai ir greitai gautą ir siunčiamą korespondenciją priskirsite atsakingiems asmenims, deleguosite jiems susijusias užduotis.

Kokybės valdymas

Kontroliuosite visus procesus, darančius įtaką kokybės valdymui, vienoje sistemoje. Valdysite neatitiktis ir jų prevencinius veiksmus, turėsite įrankius procesų matavimui, vertinimui ir tobulinimui.